Thiết bị điều trị TMD MÁY ĐO VẬN ĐỘNG 3 CHIỀU HÀM DƯỚI TRONG KHÔNG GIAN JAW TRACKER

• Kết hợp với Quadra TENS để ghi nhận vận động 3 chiều của hàm dưới trong không gian ở trạng thái các cơ hoạt động chức năng bình thường
• Ghi nhận được các thông số khớp cắn chính xác trên từng cá nhân như: Cắn trung tâm, độ cắn phủ, cắn chìa, trượt sang bên…
• Nhờ các thông số trên có thể lên giá khớp giả lập chỉnh xác để gởi labo làm phục hình, thiết kế máng chỉnh đau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *