Bác sĩ: Trương Văn Linh
Giám đốc phòng khám

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Đồng thời là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám kiêm phụ trách kỷ thuật chỉnh nha và cắm ghép implant.

Bác sĩ: Lê Ánh Vân

Bác sĩ Chuyên khoa

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Đồng thời là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám kiêm phụ trách kỷ thuật chỉnh nha và cắm ghép implant.