Ths Bác sĩ: Trương Văn Linh

Vị Trí
Giám Đốc Phòng Khám

Chuyên Môn
Bác Sĩ Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt


Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Đồng thời là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám kiêm phụ trách kỷ thuật chỉnh nha và cắm ghép implant.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.