BẢNG GIÁ THAM KHẢO

STT Dịch Vụ Chi Phí

Khám và tư vấn (VAT 0%)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm

Điều trị nha chu và nha khoa phòng ngừa (VAT 0%)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm

Điều trị loạn thái dương hàm (VAT 0%)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm

Chữa răng ( VAT 0%)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm

Nội nha (VAT 0%)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm

Nhổ răng – Tiểu phẫu thuật (VAT 0%)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm

Phục hình tháo lắp (chưa bao gồm 10% VAT)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm

Phục hình cố định (chưa bao hồm 10% VAT)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm  

Tẩy trắng răng (chưa bao hồm 10% VAT)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm

Chỉnh hình răng (chưa bao hồm 10%)

1 Khám tổng quát định kỳ
2 Chụp phim X quang quanh chóp
3 Chụp phim toàn cảnh
4 Điều trị giảm đau cấp cứu [1 lần]
5 Lấy dấu sơ khởi [2 hàm]
6 Chụp khớp thái dương hàm